Fysiikka 1

Fysiikka luonnontieteenä


Sisällys

Ensimmäisen asteen yhtälö

Suoran kulmakerroin

Fysiikka luonnontieteenä

Mittaaminen

Fysiikan lyhyt historia

Perusvuorovaikutukset

Säteilylajit ja säteilyltä suojautuminen

Tähdet ja galaksit

Pimeä aine ja pimeä energia

Liikkeen tutkiminen


Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan

  • ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta

  • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita

  • tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista

  • osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä

  • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena.